Cúp Kim Loại

 • Cúp kim loại SanHi-MT052

  Cúp kim loại SanHi-MT052

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 40cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 35cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT053

  Cúp kim loại SanHi-MT053

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 40cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 35cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT054

  Cúp kim loại SanHi-MT054

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT055

  Cúp kim loại SanHi-MT055

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT056

  Cúp kim loại SanHi-MT056

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT057

  Cúp kim loại SanHi-MT057

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT058

  Cúp kim loại SanHi-MT058

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: Cúp cao 24cm, phi 15cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT059

  Cúp kim loại SanHi-MT059

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: Cúp cao 24cm, phi 15cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT060

  Cúp kim loại SanHi-MT060

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT061

  Cúp kim loại SanHi-MT061

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: Cúp cao 41cm, phi 10cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT062

  Cúp kim loại SanHi-MT062

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT063

  Cúp kim loại SanHi-MT063

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: Cúp cao 41cm, phi 10cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

028.2253.5941
Chat ZALO
Chat Facebook
0936.081.618
Email: tranmai.sanhi@gmail.com

Theme Settings