Cúp Kim Loại

 • Cúp kim loại SanHi-MT039

  Cúp kim loại SanHi-MT039

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 33cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 28cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 25cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT040

  Cúp kim loại SanHi-MT040

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT041

  Cúp kim loại SanHi-MT041

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 27cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 24cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 20cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT042

  Cúp kim loại SanHi-MT042

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 24cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 22cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 20cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT043

  Cúp kim loại SanHi-MT043

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 24cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 22cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 20cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT044

  Cúp kim loại SanHi-MT044

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 35cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 30cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 27cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT045

  Cúp kim loại SanHi-MT045

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 35cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 30cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 27cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT046

  Cúp kim loại SanHi-MT046

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT047

  Cúp kim loại SanHi-MT047

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 41cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 36cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 30cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT048

  Cúp kim loại SanHi-MT047

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: Cúp cao 45cm, phi 15cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT050

  Cúp kim loại SanHi-MT050

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: Cúp cao 40cm, phi 8cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT051

  Cúp kim loại SanHi-MT042

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 27cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 24cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 20cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

028.2253.5941
Chat ZALO
Chat Facebook
0936.081.618
Email: tranmai.sanhi@gmail.com

Theme Settings