Cúp Kim Loại

 • Cúp kim loại SanHi-MT085

  Cúp kim loại SanHi-MT085

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: Cúp cao 67cm, phi 15cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT084

  Cúp kim loại SanHi-MT084

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: Cúp cao 60cm, phi 15cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT083

  Cúp kim loại SanHi-MT083

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: Cúp cao 56cm, phi 15cm

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT082

  Cúp kim loại SanHi-MT082

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 44cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 41cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 36cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT081

  Cúp kim loại SanHi-MT081

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 34cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 30cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 25cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT080

  Cúp kim loại SanHi-MT080

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 38cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 35cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 32cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT079

  Cúp kim loại SanHi-MT079

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 31cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 28cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 25cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT078

  Cúp kim loại SanHi-MT078

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 44cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 41cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 36cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT077

  Cúp kim loại SanHi-MT077

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 36cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 32cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 28cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT076

  Cúp kim loại SanHi-MT076

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Vàng

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 36cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 32cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 28cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT075

  Cúp kim loại SanHi-MT075

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 34cm, chén phi 10cm
  Size B : Cúp cao 30cm, chén phi 10cm
  Size C: Cúp cao 25cm, chén phi 10cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

 • Cúp kim loại SanHi-MT074

  Cúp kim loại SanHi-MT074

  – Chất liệu: Kim loại tổng hợp

  – Màu sắc: Bạc

  – Kích thước: sản phẩm có 3 kích thước

  Size A : Cúp cao 36cm, chén phi 8cm
  Size B : Cúp cao 32cm, chén phi 8cm
  Size C: Cúp cao 28cm, chén phi 8cm

   

  – Thiết kế nội dung theo yêu cầu của khách hàng

028.2253.5941
Chat ZALO
Chat Facebook
0936.081.618
Email: tranmai.sanhi@gmail.com

Theme Settings